શ્રી આદર્શ શૈક્ષણિક સંકૂલ - બોટાદ દ્વારા ભરતી

 ◼  ગુજરાતના એક પ્રમુખ શૈક્ષણિક સંકૂલ, શ્રી આદર્શ શૈક્ષણિક સંકૂલ, હડદડ, બોટાદ દ્વારા વિવિધ પદો માટે ભરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ ભરતીનું ફોર્મ પ્રોસેસ અરજી દ્વારા થઈ શકે છે અને અરજીની છેલ્લી તારીખ જાહેરાતના 10 દિવસની બાદ, અંતિમ તારીખ 11 મે, 2024 છે.

  


પોસ્ટ :

  • ગૃહપતિ
  • ગૃહમાતા
  • મેનેજર
  • આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર
  • ફોર્મ પ્રોસેસ : અરજી દ્વારા

અરજી છેલ્લી તા. : જાહેરાતના 10 દિવસમાં

જાહેરાત તા. : 11/05/2024

  

આ ભરતીનો ફોર્મ પ્રોસેસ ખૂબ સરળ છે. અરજીનો પ્રક્રિયા ઓનલાઇન છે અને અરજી સમયમાં પૂરી કરવા માટે આધારિત છે.

અરજી કરવા માટે છેલ્લી તારીખ 11 મે, 2024 છે, જે આગામી દિવસોમાં હાથ થશે. તેઓ જે આ અવસરનો લાભ ઉઠાવવા માંગે છે, તેમને આ તારીખની સતર્કતા સાથે ફોર્મ ભરવું જોઈએ.

અગર તમને આ પોસ્ટ ગમી હતી, તો કૃપા કરીને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને તમારી જરૂરી અરજીની સુચનાઓ તેમને પણ મળી શકે. અમે આપને શુભકામના આપીએ છીએ તમારી અરજીનો સફળ થવો જોઈએ!


▪️ IMPORTANT : कृपया आधिकारिक घोषणा (notification) / सूचना के साथ उपरोक्त विवरण की हमेशा जांच करें और पुष्टि करें।


આવા જ લેટસ્ટ જૉબ નોટિફિકેશન મેળવવા માટે અમને Whatsapp -Telegram - Facebook અને Youtube પર ફોલો કરવું ના ભૂલોPost a Comment

0 Comments