ખેતીવાડીમાં સરકારી મોટી ભરતી | government job in agriculture

તાજેતરમાં ખેતીવાડીમાં સરકારી મોટી ભરતી

ખેતીવાડીમાં સરકારી મોટી ભરતી, government job in agriculture


ભરતીની વિગતો

ગુજરાત સરકારના ખેતી વિભાગે તાજેતરમાં જાહેરાત કરી છે કે અનેક જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતી થશે. આ ભરતી હેઠળ ખેતી મદદનીશ, બાગાયત મદદનીશ, મેનેજર (અતિથિ ગૃહ) અન્ય કૃષિ સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં કામ કરનારા વ્યાવસાયિકોને આફર આપવા માટે યોજાઈ છે.

કુલ જગ્યા અને નામ ખેતી મદદનીશ : 436 / બાગાયત મદદનીશ: 52 / મેનેજર (અતિથિગૃહ): 14
મહત્વની તારીખો શરુ 01/07/૨૦૨૪ થી છેલ્લી તારીખ ૨૦/૦૭/૨૦૨૪
ઓફિસિયલ નોટિફિકેશન Click Here
ઓફિસિયલ વેબસાઈટ Click Here
એપ્લાય ઓનલાઈન Click Here
મહત્વની લીંક Click Here

કુલ જગ્યાઓ 

  • ખેતી મદદનીશ : 436 
  • બાગાયત મદદનીશ: 52
  • મેનેજર (અતિથિગૃહ): 14 

મહત્વની તારીખો 

  • 01/07/૨૦૨૪ થી ૨૦/૦૭/૨૦૨૪ 

જગ્યાઓ ભરવા માટે યોગ્ય શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી તારીખ 01/07 થી 20/07/2024 સુધીમાં OJAS પર online application મંગાવવા આવતીકાલે GSSSBની વેબસાઈટ પર 15.00 કલાકે નોટિફિકેશન મુકવામાં આવશે.

ભરતીના માધ્યમો

સરકારી ભરતી માટેની પ્રક્રિયા સામાન્ય રીતે ઓનલાઇન યોજાય છે. ઉમેદવારોને ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવું પડે છે અને ત્યારબાદ ભરતી પ્રક્રિયા માટેના આવશ્યક દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાં પડે છે.

અરજી પ્રક્રિયા:

અરજી ફોર્મ ભરવું: પ્રથમ તબક્કામાં, ઉમેદવારોને ઑનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરવું જોઈએ.

દસ્તાવેજો અપલોડ: પછી, જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાં જોઈએ.

પરીક્ષા: પસંદગી પ્રક્રિયામાં લેખિત પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુનો સમાવેશ થાય છે.

ભરતીના લાભો

ખેતિવાડીમાં સરકારી નોકરી મેળવવાના અનેક ફાયદા છે. સરકારી નોકરીથી મળતી નક્કી સેલેરી અને અન્ય સુવિધાઓ હંમેશા આકર્ષક રહે છે. ઉપરાંત, સરકારી નોકરીમાં સ્થિરતા અને લાંબા ગાળાના કારકિર્દી વિકલ્પો હોય છે.

નોકરી માટે યોગ્યતા

ખેતિવાડીમાં સરકારી નોકરી માટે જરૂરી લાયકાતો હોય છે. સામાન્ય રીતે, કૃષિ સંબંધિત ક્વોલિફિકેશન ધરાવતા અને અનુકૂળ અનુભવી લોકો આ નોકરી માટે લાયક ગણવામાં આવે છે.

ભરતી માટે તૈયારીઓ

સરકારી ભરતી માટેની તૈયારીઓ કરવી તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ઉમેદવારોને તાજેતરના વિષયવસ્તુઓ, સામાન્ય જ્ઞાન, અને કૃષિ સંબંધિત જ્ઞાન પર વધુ ધ્યાન આપવું જોઈએ.

આવનારા તક

ખેતિવાડીમાં સરકારી નોકરી મેળવવા માટે ઉમેદવારોને પોતાનું વિશિષ્ટ કૌશલ્ય અને જ્ઞાન વિસ્તૃત કરવું જરૂરી છે. આ ભરતીની તકથી તેઓ પોતાનું અને પોતાના પરિવારનું ભવિષ્ય વધુ સુનિશ્ચિત કરી શકે છે.

અંતિમ વિચાર

ખેતિવાડીમાં સરકારી મોટી ભરતી એ નોકરી શોધી રહેલા લોકો માટે એક ઉત્તમ તક છે. આ ભરતી દ્વારા દેશના કૃષિ ક્ષેત્રમાં વધુ સુધારા આવી શકે છે અને તે સાથે નોકરીયાતોને પણ નવો અવસર મળી શકે છે

Post a Comment

0 Comments